سیاست های طرح گستر پتروکیان

سیاسیت های شرکت طرح کستر پتروکیان
سیاسیت های شرکت طرح کستر پتروکیان

سیاست شرکت طرح گستر پتروکیان به شرح زیر می باشد :

  • اطمینان حاصل کردن از تهیه و ارائه طولانی مدت محصولات با قیمت مناسب و مقرون به صرفه برای مشتریان
  • تشویق استقلال شرکتهای پتروشیمیایی، بهداشتی و نساجی داخلی
  • جلوگیری از ایجاد زباله های شیمیایی و به حداقل رساندن آلودگی محیط زیست